ro hu

Finanțări noi


 

Surse de finantare: programe adresate societatilor comerciale - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spinoff

Finanțator: Guvernul Romaniei
Data limită: -

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up și spin-off ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.

  • Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării.
  • Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.
  • Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite prin strategia CDI- conform Anexei 3.
  • Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni. 

detalii...

Voluntariat:Implică-te în activitatea I.R.S.C.!

Finanțator: Institutul Roman SIC COGITO
Data limită: nincs dátum

Vino în echipa noastră de voluntari!

* Încheiem contracte de voluntariat, iar experiența ca voluntar într-o asociație non-guvernamentală non-profit poate deveni un atu inclusiv în contextul C.V.-ului profesional.

În acest moment poți aplica pentru următoarele segmente de activitate în sistem de voluntariat:

Voluntar Social Media Promotion

Eligibilitate:

* Ai peste 18 ani

* Ești pasionat/ă de domeniile științifice

* Ești interesat/ă de domeniul dezvoltării personale ghidate științific

* Îți dorești să participi la promovarea științelor în mediul online românesc

* Poți aloca aproximativ 2 ore/Săptămână activităților I.R.S.C.

* Ești disponibil/ă să participi la întâlniri de lucru cu echipa noastră pentru a realiza programul de activitate. Sediul I.R.S.C. este în București, iar întâlnirile de lucru se vor realiza în general în cadrul Cotroceni Business Center (Zona Apaca/Politehnica).

* Ai acces la un device conectat la internet pe care să îl poți folosi în realizarea activităților.

detalii...

Master’s and Doctoral Scholarships at Central European University

Finanțator: Central European University - CEU
Data limită: nincs dátum

Applications are now being accepted for master’s and doctoral scholarships at Central European University.

The Central European University in Budapest is an internationally recognized institution of postgraduate education established by George Soros and supported by the Open Society Foundations. It is accredited in the United States and Hungary.

detalii...

Visegrad Funds

Finanțator: International Visegrad Fund
Data limită: Small Grants: March 1, June 1, September 1 and December 1 2015. Standard Grants: March 15 and September 15 2015.

1.1 Applicant

Any legal entity or nat­ural per­son world­wide is eli­gi­ble for fund­ing, pro­vided that the given project pro­posal deals with top­ics rel­e­vant to the Visegrad region and pro­motes coop­er­a­tion among project part­ners in the region. Preferences are given to appli­cants from non-governmental and non-profit orga­ni­za­tions,munic­i­pal­i­ties and local gov­ern­mentspub­lic schools and uni­ver­si­tiesresearch and sci­en­tific bod­ies and pub­lic insti­tu­tions in gen­eral with the excep­tion of orga­ni­za­tions directly funded from state budgets—e.g. insti­tu­tions of state admin­is­tra­tion, min­istries, embassies, cultural insti­tutes (Instytut Polski,Èeské cen­trum), etc.

1.2 Project partners

It is com­pul­sory to secure par­tic­i­pa­tion of sub­jects from at least three dif­fer­ent V4 coun­tries (an orga­nizer and at least two project part­ners); with the excep­tion of Cross-Border Cooperation where coop­er­a­tion of two coun­tries is suf­fi­cient (orga­nizer and a sin­gle project part­ner) and the Visegrad Strategic Program where all four V4 coun­tries must be rep­re­sented). Applicants are, how­ever, strongly encour­aged toinvolve project part­ners from all four Visegrad coun­tries. If coop­er­a­tion does not—or cannot—include all four par­ties, appli­cants are requested to give rea­sons. Similarly as with appli­cants, orga­ni­za­tions directly funded from state bud­get can­not be con­sid­ered valid project partners—e.g., insti­tu­tions of state administration, ministries, embassies, cul­tural insti­tutes (e.g. Slovenský inštitútMagyar kul­turális intézet, etc.).

1.3 Project topic or the so-called “Visegrad feature”

There are no pref­er­ences as of con­tent of a given project. Each project topic shall, how­ever, con­tain a rea­son­able Visegrad fea­ture, i.e., the project must deal with the Visegrad Group coun­tries or with Central Europe and its peo­ples. Priority is given to projects that cre­ate com­mon added value rather to projects which sim­ply just involve part­ners from sev­eral countries.

detalii...