ro hu

Finanțări

Discover a new working field

Finanțator: Departamentului de Integrare Europeana, Universitatea din Pitesti
Data limită: nincs dátum

Goal:

Contribute to the development of the Vocational Education and Training which is essential for the addresses. Guidance and counselling to our target group so we will be able to increase the employment. To improve the usage of renewable energy for protecting environment.

Objectives:

-          to develop vocational education and training in the institutions

-          to discover new working fields for employers, especially renewable energy sectors.

-          to encourage environment protection through the renewable energy.

-          to determine the problems experienced in enterprises then promote guidance and counselling so as to increase the employment.

-          to discover new working fields for employers.

-          to increase the usage of ICT for vocational education

-          to encourage the learning of modern foreign languages

-          to foster mutual learning by mobility

-          to provide sustainable cooperation.

detalii...

Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

Finanțator: Ministerul Mediului si Padurilor
Data limită: nincs dátum

Categorii de solicitanți eligibili

Sunt solicitanți eligibili organizațiile neguvernamentale - persoane juridice române, asociații sau fundații, înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul finanțării

(1)Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului și fără a se depăși suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanțare.

(2)Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Criterii de eligibilitate a solicitanților

Solicitantul organizație neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a)să fie persoană juridică română;

b)actul constitutiv al organizației să cuprindă prevederi referitoare la protecția mediului;

c)să acționeze în nume propriu;

d)să nu fie radiat din Registrul asociațiilor și fundațiilor și să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e)să dispună de surse financiare proprii, în proporția solicitată de Autoritate, în vederea susținerii contribuției proprii;

f)să nu înregistreze datorii la bugetul de stat și bugetul local.

detalii...

Programul de asistenta nerambursabila germana 2011 - 2013: Cooperarea pentru Buna Guvernare

Finanțator: Senior Experten Service
Data limită: 2013 június

Partenerii si beneficiarii, din Romania si R.Moldova a asistentei nerambursabile germane, sunt: primarii, consilii judetene, consilii locale, prefecturi, institutii si unitati publice.

Programul isi propune sa imbunatateasca activitatile si proiectele desfasurate in institutiile si unitatile publice.

1. Domeniile sunt: aductiuni apa, canalizari, drumuri, urbanism, patrimoniu local, dezvoltare locala, cooperari locale si internationale, pregatirea angajatilor, management, relatii publice, relatii internationale, control intern, managementul calitatii, alte activitati specifice cerute de buna administrare a resurselor si bugetelor.

Programul de lucru se stabileste de comun acord intre solicitant si expertul selectat.

2. Costurile fiecarei misiuni:

Cele mai multe din costuri sunt suportate de catre partea germana: salariul expertilor germani aflati in misiune, transportul international, asigurarile medicale, etc, mic dejun-masa de pranz-cina, bani de buzunar (max. 20 ron/zi pentru ziare, apa, bilet de autobuz, etc).

Partenerul roman este invitat sa-i ofere expertului german ospitalitatea si sa-si manifeste functia de gazda: cazarea la internatul unitatii/apartamentul de protocol, transportul local de la si pana la unitate, transportul de la cel mai apropiat aeroport pana in localitate.

detalii...

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”

Finanțator: Autoritatea de Management pentru POS Mediu - AM POS
Data limită: 31.12.2015

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”.

Așa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanți atmosferici provenind de la instalațiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili și care produc energie și căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalații emit concentrații ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide și presupun un risc enorm pentru sănătatea populației, în special în marile zone industriale) și gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon și metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerințele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx și pulberi provenite de la instalațiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanților proveniți de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătății umane și mediului și reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 și NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere și de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localități din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice și a apei calde pentru populație, dar și principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizați în aceste instalații. (cărbune, păcură).

detalii...

Scoala de Vara

Finanțator: Institutul Roman Pentru Actiune, Instruire si Cercetare in Domeniul Pacii - PATRIR
Data limită: continuous

Institutul Roman pentru Actiune, Instruire si Cercetare in domeniul Pacii (PATRIR) va organiza in perioada 1-12 august Scoala de Vara “ACT”, un ansamblu de zece cursuri interactive la alegere, pe teme ca mediul si ecologia, drepturile omului, transformarea conflictelor, teatrul.

detalii...