ro hu

Finanțări

Surse de finantare: programe adresate societatilor comerciale - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spinoff

Finanțator: Guvernul Romaniei
Data limită: -

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up și spin-off ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.

  • Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării.
  • Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.
  • Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite prin strategia CDI- conform Anexei 3.
  • Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni. 

detalii...

Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare Phare (CFCU)
Data limită: 31 decembrie 2020

A fost publicat documentul final privind instituirea uneiScheme de Ajutor de Stat (HG 332/2014) pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca.
 
Beneficiari eligibili: intreprinderi din toate sectoarele economice, cu exceptia celor din domeniile: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie, etc.

detalii...

Start-Up-LAM: Credite pentru societati nou infiintate

Finanțator: Societatea LAM S.A.
Data limită: 2011

Noi cunoaștem dificultățile cu care se confruntă un intreprinzător începător, cea mai mare problemă fiind obținerea capitalului inițial. Pentru a veni în spijinul acestora am conceput pachetul de credit Start-Up-LAM.

Cine poate solicita credite Start-Up-LAM?
Firme care au fost înființate recent.

Pentru ce se poate solicita creditul Start-Up-LAM?
* pentru acoperirea cheltuielilor în legătură cu demararea afacerii.

detalii...

Curent-LAM: finantarea cheltuielilor curente ale intreprinderilor mici- si mijlocii

Finanțator: Societatea LAM S.A.
Data limită: 2011

Creditul Curent-LAM se poate acorda acelor IMM-uri care doresc să împrumute bani pentru acoperirea cheltuielilor curente ale afacerii.

Pentru ce se poate solicita creditul Curent-LAM?
În primul rând pentru achiziționare de materii prime și mărfuri necesare activității comerciale, proceselor de producție respectiv producției agricole. Se poate obține credit Curent-LAM și pentru participări la diferite cursuri sau evenimente specifice.

detalii...

Invest-LAM: Pentru finantarea investitiilor intreprinderilor mici si mijlocii

Finanțator: Societatea LAM S.A.
Data limită: 2011

Pachetul de credite Invest-LAM a fost conceput pentru întreprinderile mici și mijlocii care doresc să se dezvolte, să efectueze investiții majore, să achiziționeze mașini si mijloace de producție noi, sau planifică modernizarea infrastructurii existente.

Pentru ce se poate solicita creditul Invest-LAM?
- achiziționare de mijloace de producție (autoturisme, autoutilitare, tehnică de calcul, softuri, aparatură medicală, diferite mașini și utilaje);
- achiziționare sau construire de hale de producție;
- modernizarea și echiparea unor ateliere, birouri, cabinete medicale

detalii...