ro hu

Finanțări

Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare Phare (CFCU)
Data limită: 31 decembrie 2020

A fost publicat documentul final privind instituirea uneiScheme de Ajutor de Stat (HG 332/2014) pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca.
 
Beneficiari eligibili: intreprinderi din toate sectoarele economice, cu exceptia celor din domeniile: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie, etc.

detalii...

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”

Finanțator: Autoritatea de Management pentru POS Mediu - AM POS
Data limită: 31.12.2015

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”.

Așa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanți atmosferici provenind de la instalațiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili și care produc energie și căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalații emit concentrații ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide și presupun un risc enorm pentru sănătatea populației, în special în marile zone industriale) și gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon și metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerințele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx și pulberi provenite de la instalațiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanților proveniți de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătății umane și mediului și reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 și NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere și de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localități din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice și a apei calde pentru populație, dar și principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizați în aceste instalații. (cărbune, păcură).

detalii...

EQUALIS - Imprumut social pentru studenti

Finanțator: Fundatia EQUALIS
Data limită: nu este precizat

Fundatia EQUALIS isi propune ca obiectiv sprijinirea studentilor aflati in dificultati financiare prin acordarea de imprumuturi cu dobanda sociala.

BENEFICIARI

EQUALIS nu vizeaza numai studentii cu rezultate scolare exceptionale. Beneficiarii sunt studenti cu un parcurs scolar fara probleme majore si care au dat deja dovada de suficienta maturitate si tenacitate pentru a-si finaliza onorabil studiile. Acestia sunt bine integrati in societate si unul dintre principalele lor obiective este sa-si obtina diploma.

Beneficiarii sunt selectionati nu numai pe baza parcursului lor academic, ci si in functie de situatia lor sociala, proiectul lor de viata si implicarea lor in comunitate. Ei sunt invitati sa participe la diverse evenimente (conferinte, traininguri) ce pot contribui la largirea perspectivei lor. EQUALIS le poate propune de asemenea efectuarea unui „stagiu civic” de cateva zile intr-un ONG sau serviciu public.

detalii...

Finantare pentru adoptarea si folosirea tehnologiilor de utilizare eficienta a energiei

Finanțator: Fondul Roman pentru Eficienta Energiei
Data limită: nu are termen limita

Prioritățile în finanțarea proiectelor de eficiență energetică sunt în concordanță cu programele anuale în domeniul eficienței energetice aprobate de Guvern.

Pentru societăți cu capital privat și public - privat, prioritățile sunt, în principal, următoarele:

* modernizarea proceselor tehnologice (din instalații și echipamente cu un grad ridicat de eficiență energetică);extinderea recuperării și folosirii resurselor secundare de energie;
* integrarea surselor regenerabile de energie în procesele tehnologice;
* promovarea co-generării și tri-generării de mică și medie putere;
* folosirea surselor regenerabile de energie în scopuri industriale;
* investiții cu valoare adăugată mare și consum redus de energie;

Pentru municipalități, prioritățile sunt, în principal, următoarele:
* reabilitarea termică a clădirilor publice;
* reabilitarea sistemelor de încălzire locală și centralizată;utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea de energie termică;
* promovarea pompelor de căldură;
* contorizarea (contoare termice, debitmetre, ventile termostatate, ventile de echilibrare hidraulică, repartitoare de costuri);
* iluminat public interior și exterior;
* promovarea co-generării de mică și medie putere;
* gestiunea consumului de energie în clădiri administrative;
* modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă.

detalii...

Creditul START-UP - Credit pentru IMM-uri

Finanțator: Banca Transilvania
Data limită: nu este precizat

Conditii necesare in vederea obtinerii

• afaceri nou infiintate sau care au o perioada maxima de functionare de pana la 6 luni
• contributia intreprinzatorului va fi de numai 25% din valoarea investitiei

Valoarea finantarii:
- maxim 35.000 RON pentru creditul Start Up
- maxim 85.000 RON pentru creditul Start Up +

Durata finantarii:
- 5 ani, incluzand maxim 6 luni perioada de gratie

detalii...