ro hu

Finanțări

Competitie de proiecte pentru finantari peste 25.000 USD din Fondul de Urgenta - etapa a doua

Finanțator: Fundația Soros România
Data limită: 2009

Fundatia Soros Romania anunta lansarea unei competitii de proiecte pentru cea de-a doua etapa a finantarilor din “Fondul de urgenta, un program international creat de George Soros pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice in Europa Centrala, de Est si Sud-Est si Asia Centrala.

Prin Fondul de Urgenta, in valoare totala de 100 de milioane de dolari, vor fi alocate finantari in urmatorii 2 ani si jumatate, pentru sprijinirea proiectelor ce se adreseaza grupurilor vulnerabile afectate de criza.

“Fondul de urgenta” sustine proiecte care propun interventii inovatoare, de sprijinire a valorilor societatii deschise si care contribuie la coagularea solidaritatii sociale.

Exemple de initiative care pot fi sprijinite: programe educationale sau de sanatate pentru copii apartinand grupurilor vulnerabile, implementarea de tehnici vocationale creative, de instruire profesionala, pentru persoanele fara locuri de munca, proiecte destinate nevoilor urgente de dezvoltare si imbunatatire a calitatii vietii tinerilor, proiecte de sprijinire a institutiilor culturale cu o situatie financiara precara, care risca sa fie inchise etc.

detalii...

Fp7 - Ideas - 2009 - ERC Advanced Investigators Grant

Finanțator: European Commission - Community Research and Depelopment Information Service - CORDIS
Data limită: 06.05. 2009

Call Title: Call for proposals for ERC Advanced Investigators Grant
Call identifier: ERC-2009-AdG
Date of publication: 19 November 2008
Electronic proposal submission deadlines (single submission of full proposal):

Panels: PE1 - PE10 (Physical Sciences & Engineering), 25 March 2009, 17.00.00 (Brussels local time)
Panels: SH1 – SH6 (Social Sciences & Humanities), 15 April 2009, 17.00.00 (Brussels local time)
Panels: LS1 – LS9 (Life Sciences), 6 May 2009, 17.00.00 (Brussels local time)

Indicative budget: EUR 489 538 000 from 2009 budget.

The ERC Scientific Council has established the following indicative percentage budgets for each of the 3 main research domains:

Physical Sciences & Engineering: 39%
Life Sciences: 34%
Social Sciences & Humanities: 14%
and an Interdisciplinary domain with an indicative budget of 13%.

The Community financial contribution shall be in the form of a grant to the budget corresponding to 100% of the total eligible and approved direct costs and a contribution of 20% of the total eligible direct costs.
Indicative budgets may permit a variation of the budget for each domain by a maximum of 10% of the total budget for the call; however the budget proportions allocated to projects in the three main research domains will be no lower than the percentages indicated. In addition, the final budget awarded per ERC call, following the evaluation of projects, may vary by up to 10% of the total value of the call if additional appropriations become available.

Activity: European Research Council Advanced Grant

detalii...

Premiile europene eTwinning 2009

Finanțator: eTwinning Central Support Service - CSS
Data limită: 30.11.2008

Acest concurs urmărește să evidențieze exemplele de bună practica în cadrul proiectelor școlare de colaborare bazate pe tehnologia informației și comunicării (TIC). Dacă ați participat la un proiect de succes în decursul anului școlar 2007-2008, nu uitați să vă înscrieți lucrarea pe Portalul european eTwinning!. Premiile vor fi acordate pe trei categorii diferite de vârstă, categoria Matematică și Științe si o categorie specială destinată proiectelor în limba franceză. Finaliștii vor fi anunțați în cadrul Conferinței eTwinning din februarie 2009.

Obiectivul competiției „Premiile europene eTwinning” este de evidenția exemplele de bună practică în cadrul proiectelor școlare de colaborare bazate pe tehnologia informației și comunicării (TIC). Dacă ați participat la un proiect de succes în decursul anului școlar 2007-2008, nu uitați să vă înscrieți lucrarea!

detalii...

Central European Exchange Program for University Studies

Finanțator: National CEEPUS Office - ROMANIA
Data limită: 15 January (network) ,15 June (scholarship), 15 November (scholarship)

CEEPUS shall

* promote academic mobility in Central Europe by introducing a multilateral dimension
* promote complete programs and networks
* provide the necessary infrastructure
* stress specific features typical of the region thus
* contribute to European integration.

Member Countries
Currently there are nine member countries: Austria, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. Serbia and Montenegro will join the program from the academic year 2005/06.

detalii...

ERASMUS - Reguli generale de procedur - pentru mobilit - i studen e ti ERASMUS

Finanțator: Agentia Nationala Socrates
Data limită: de stabilit de fiecare universitate in parte

• In cadrul Programului SOCRATES/ERASMUS sunt posibile urmatoarele tipuri de fluxuri de mobilitati:
- Intre doua state membre ale UE;
- Intre o tara cu statut de asociat la UE Bi un stat membru al UE;
• Mobilitatile intre doua state cu statut de asociat la UE nu sunt eligibile;
• Pot participa la programul ERASMUS studentii care au absolvit primul an de studiu;
• Studentii ERASMUS sunt scutiti de plata taxelor de studii la universitatea gazda
• Creditele academice obtinute in urma mobilitatilor sunt recunoscute de catre universitatile din care provin studentii;
• Bursele nationale acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continua sa fie platite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu in strainatate;
• Durata studiilor in strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi in programul de mobilitate este de minimum 3 luni Bi de maximum 12 luni. Pentru perioade de studiu mai mari de 3 luni pot fi prevazute si stagii de practica, in continuarea stagiului de studii;
• Un student poate fi selectat pentru o bursa ERASMUS o singura data in cadrul unui ciclu de studii (universitar + postuniversitar), pentru o perioada de maximum un an universitar;
• Institutiile implicate in schimbul de studenti trebuie sa convina, cu fiecare student in parte, asupra unui program de studiu bine determinat (in vederea asigurarii recunoasterii academice a studiilor efectuate), inaintea inceperii perioadei de mobilitate;
• La sfarsitul fiecarei perioade de studiu in strainatate studentii trebuie sa solicite institutiei gazda atestarea realizarii programului convenit, ca Bi o foaie matricola cu rezultatele obtinute;
• In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunoBtinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune supune spre aprobare ANS.
• Studentii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte burse sau alocatii, de orice natura, prin alte programe ale UE;
• Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaBi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat)
.

detalii...