ro hu

Finanțări

Programul de asistenta nerambursabila germana 2011 - 2013: Cooperarea pentru Buna Guvernare

Finanțator: Senior Experten Service
Data limită: 2013 június

Partenerii si beneficiarii, din Romania si R.Moldova a asistentei nerambursabile germane, sunt: primarii, consilii judetene, consilii locale, prefecturi, institutii si unitati publice.

Programul isi propune sa imbunatateasca activitatile si proiectele desfasurate in institutiile si unitatile publice.

1. Domeniile sunt: aductiuni apa, canalizari, drumuri, urbanism, patrimoniu local, dezvoltare locala, cooperari locale si internationale, pregatirea angajatilor, management, relatii publice, relatii internationale, control intern, managementul calitatii, alte activitati specifice cerute de buna administrare a resurselor si bugetelor.

Programul de lucru se stabileste de comun acord intre solicitant si expertul selectat.

2. Costurile fiecarei misiuni:

Cele mai multe din costuri sunt suportate de catre partea germana: salariul expertilor germani aflati in misiune, transportul international, asigurarile medicale, etc, mic dejun-masa de pranz-cina, bani de buzunar (max. 20 ron/zi pentru ziare, apa, bilet de autobuz, etc).

Partenerul roman este invitat sa-i ofere expertului german ospitalitatea si sa-si manifeste functia de gazda: cazarea la internatul unitatii/apartamentul de protocol, transportul local de la si pana la unitate, transportul de la cel mai apropiat aeroport pana in localitate.

detalii...

Concurs pentru finantari februarie 2009 - ArCub

Finanțator: Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ArCuB
Data limită: 2009.

Conditii de aplicare

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ArCuB initiaza si deruleaza proiecte si programe cu caracter cultural, artistic, documentar, in organizare proprie si/sau in calitate de co-finantator al proiectelor depuse de catre:
- persoane fizice care desfasoara activitati culturale (artisti independenti din domeniile teatru, dans, muzica, arte vizuale, arte plastice, carte, etc.)
- persoane juridice, asociatii profesionale, institutii publice si institutii neguvernamentale care intereseaza sfera de activitate a ArCuB

Finantarea din partea ArCuB reprezinta 40% din valoarea totala a bugetului proiectului, restul de 60 % trebuie sa fie acoperita de catre aplicant.
Finantarea se aproba dupa ce se face dovada ca initiatorii proiectului dispun de restul de finantare, necesara realizarii acestuia. Pentru evaluarea proiectelor se intruneste o comisie formata din: directorul ArCuB, directorul Directiei Cultura din Primaria Municipiului Bucuresti, Presedintele Comisiei de Cultura din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si din cinci personalitati ale vietii culturale bucurestene.

detalii...

POR - Inbunatatirea infrastructurii sociale - DMI 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate(varianta consolidata)

Finanțator: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional - AM POR
Data limită: 31.12.2013

Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranță publică în situații de urgență.

Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate.

detalii...

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”

Finanțator: Autoritatea de Management pentru POS Mediu - AM POS
Data limită: 31.12.2015

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”.

Așa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanți atmosferici provenind de la instalațiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili și care produc energie și căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalații emit concentrații ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide și presupun un risc enorm pentru sănătatea populației, în special în marile zone industriale) și gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon și metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerințele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx și pulberi provenite de la instalațiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanților proveniți de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătății umane și mediului și reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 și NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere și de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localități din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice și a apei calde pentru populație, dar și principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizați în aceste instalații. (cărbune, păcură).

detalii...

Lansarea cererii deschise de proiecte pentru domeniul major de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Regio-programul operați

Finanțator: Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Data limită: continous

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” a REGIO-Programul Operațional Regional, domeniul major de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Proiectele eligibile în cadrul acestui domeniu vizează:


restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural mondial și modernizarea infrastructurilor conexe;
restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural național și modernizarea infrastructurii conexe, cu potențial turistic important în vederea introducerii lor în circuitul turistic;
restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.
Alocarea financiară indicativă pentru domeniul major de intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” este de 235.396.905 Euro, din care 200.087.369 Euro contribuție FEDR și 35.309.536 Euro contribuție națională (din surse publice).

detalii...