ro hu

Documente
 

Romania 2010. Sectorul neguvernamental
Tip:  Analize (1)
Data încărcării:  29 noiembrie 2010, 14:20:36

De douăzeci de ani, în România, organizațiile neguvernamentale au reintrat în viața fi ecărui cetățean sub diverse forme. Mulți dintre noi urmează cursuri de pregătire profesională desfășurate de către organizații neguvernamentale, se duc la universități care funcționează ca organizații neguvernamentale, utilizează servicii sociale oferite sau gestionate de astfel de organizații, își petrec timpul liber la evenimentele culturale sau sportive organizate de asociații de profi l. Foarte mulți dintre noi fac parte din cel puțin o organizație neguvernamnetală, fi e că vorbim despre asociații de părinți sau asociații de locatari, asociații profesionale sau religioase. Asociațiile și fundațiile ne permit să ne exprimăm susținerea pentru anumite cauze și proiecte sociale, să ne exprimăm solidaritatea, să ne organizăm în funcție de interese și preocupări comune, să interacționăm prin intermediul structurilor asociative cu alte structuri din societate precum statul sau sectorul de afaceri.

În momentul de față sunt înregistrate în România peste 62 000 de organizații, peste 21 000 de organizații fi ind active. Aceste organizații activează în diverse domenii: educație, social, protecția mediului, cultură, oferind bunuri și servicii diverse, stabilind relații parteneriale cu organizații publice și de afaceri, mobilizând interese și capacități, apărând drepturi și promovând idei noi și proiecte reformatoare. Dezvoltarea sectorului neguvernamental a avut loc pe fondul unor transformări politice,