ro hu

Finanțări
 

Surse de finantare: programe adresate societatilor comerciale - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spinoff
Finanțator:  Guvernul Romaniei
Data limită:  -
Data încărcării:  11 februarie 2016, 11:11:33
Țara:  Romania
Sursa:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17781&t=Stiri

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up și spin-off ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.

  • Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării.
  • Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.
  • Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite prin strategia CDI- conform Anexei 3.
  • Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni. 

Eligibilitatea proiectului

1.Scopul si obiectivele propunerii sunt in conformitate cu obiectivele competiției

2.Proiectul va fi derulat în România

3. Valoarea finanțării nerambursabile solicitată se încadrează în limitele premise si respecta procentele de finanțare pe tipuri de cheltuieli

4. Proiectul conține activități de punere în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

5. Durata proiectului se încadreză în durata maximă permisă

6. Activitățile nu sunt și nu au mai fost finanțate din alte surse publice

8. Propunerea nu se încadrează în unul din următoarele sectoare economice/activități : (a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; (b) producția primară de produse agricole; (c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole.

9. Activitățile eligibile ale proiectului nu au început înainte de data înregistrării proiectului.

10. Proiectul conține activitatea si cheltuieli pentru managementul de proiect si audit final proiect.

11. Proiectul nu solicită finanțare pentru activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

12. Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate.

Mai multe informații: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17781&t=Stiri