ro hu

Știri
 

Anuarul Statistic Regional - Eurostat 2010
Tip:  EU-RO (0)
Data încărcării:  16 februarie 2011, 12:04:44
Sursa:  [eurostat.ec.europa.eu]

Anuarul Statistic al Regiunilor – 2010, publicat de Comisia Europeană și Biroul Statistic al Comunităților Europene (EUROSTAT) este o sursă bogată de informații privind viața de zi cu zi a europenilor. În introducerea publicației apărută în limba engleză, germană și franceză, Walter Radermacher - directorul-general Eurostat – accentuează impactul, care-l pot avea deciziile politice la nivel european sau național la nivelul unei regiuni.

Cele 15 capitole al acestui anuar investighează asemănări și diferențe regionale interesante între cele 27 state membre UE, țările candidate și statele AELS (EFTA).
Scopul acestei ediții este de a prezenta cele mai importante statistici din regiunile din care Eurostat colectează date. Statisticile pe regiuni sunt o metodă de a identifica unele modele și tendințe mai detaliate decât cele naționale. Deoarece sunt multe regiuni, si foarte multe informații, hărțile statistice, graficele și tabelele sunt câteva modalități ilustrative și eficiente de prezentare ale acestor date.

Anuarul Eurostat regional 2010 are următoarele capitole:

1. Populația
2. Orașe Europene
3. Piața forței de munca
4. Produsul Intern Brut (PIB)
5. Evaluarea gospodăriilor
6. Statistici structurale de întreprindere
7. Societatea informațională
8. Știință, tehnologie și inovație
9. Educație
10. Transport
11. Turism
12. Sănătate
13. Agricultură
14. Regiuni de coastă
15. O tipologie urban-rurală revizuită

În primul capitol al publicației, intitulat Populația, sunt prezentate câteva indicatoare demografice de bază cum ar fi: densitatea și dinamismul populației, rata de fertilitate, migrația. De asemenea, acesta conține câteva prognoze privind structura și mărimea populației în viitorul apropiat. Acest capitol poate fi considerat chiar un capitol cheie al întregii publicații, deoarece temele abordate în următoarele capitole sunt în strânsă legătură cu compoziția populației și dinamismul acesteia.

Capitolul doi, Orașe Europene, evidențiază câteva aspecte ale urbanizării. Acest capitol se concentrează pe durabilitate, în special pe provocările demografice într-o societate care îmbătrânește.

Capitolul Piața muncii este împărțit în două părți, conținând o evaluare a forței de muncă și evaluarea structurii veniturilor.
Următoarele trei capitole sunt cele pe teme economice - PIB, Evaluarea gospodăriilor și Statistici structurale de întreprindere - care sunt esențiale pentru înțelegerea situației economice într-o anumită regiune, dar și în gospodării și în diferite sectoare ale economiei afacerilor.

Capitolul despre societatea informațională descrie utilizarea informației și a tehnologiei comunicării dintre persoane și gospodării ale regiunii europene.
Următoarele două capitole despre știință, tehnologie și inovație, respectiv capitolul Educație reprezintă subiecte importante în măsurarea competitivității economiei europene pe o scală globală.

Capitolul despre transport prezintă indicatoare cum ar fi: siguranța rutieră și infrastructura de transport.
Capitolul Turism, pe lângă faptul că prezintă obiceiurile de călătorie în Europa, prezintă și impactul turismului asupra economiei locale și regionale.
Capitolul Sănătate se concentrează asupra unor aspecte interesante: studiază cifrele legate de cauze de deces, externări din spital și personalul de asistență medicală, în special asistente medicale și moașe.
Capitolul Agricultura prezintă în general câteva aspecte economice ale agriculturii.

Ultimele două capitole sunt unele nou-introduse, care ajută la extinderea și aprofundarea imaginii regionale. Partea Regiuni de coastă prezintă date statistice despre regiunile de nivelul NUTS 3 (județe) ale frontierelor de coastă a Uniunii Europene. Ultimul capitol prezintă o tipologie urban-rurală pentru clasificarea regiunilor de nivelul NUTS 3.

Studierea statisticilor regionale și concluziile formulate pe baza acestora poate fi un instrument important de dezvoltare și poate contribui la combaterea amenințărilor la adresa îmbunătățirii constante a nivelului de trai, atât la nivel regional, cât și la cel național și european.

 

Prin urmare www.granturi.ro începe publicația unei serii de 15 articole, în care apare săptămânal un rezumat al fiecărui capitol din Anuarul Statistic Regional 2010, (Eurostat Regional Yearbook 2010). Articolele apar pe pagina noastră atât în limba română, cât și în limba maghiară în fiecare miercuri, începând de săptămâna viitoare.