ro hu

Știri
 

EUROSTAT: Capitolul 3: Costul fortei de munca
Tip:  EU-RO (0)
Data încărcării:  4 iulie 2012, 14:57:05
Sursa:  [eurostat.ec.europa.eu]

Introducere

Ancheta costului forței de muncă (Labour Cost Survey - LCS) este una dintre anchetele structurale cheie din Uniunea Europeană care acoperă economia de afaceri. Acest capitol descrie câteva dintre principalele concluzii privind costurile orare a forței de muncă pe nivel regional, numărul mediu de ore lucrate și cota de contribuții sociale în totalul costurilor forței de muncă plătite de angajatori în anumite sectoare ale economiei.

Costul forței de muncă pe oră

La 49 de euro pe oră, regiunea Île-de-France din jurul Parisului are cea mai mare medie a costului forței de muncă din Europa. Acesta este de aproape 25 de ori mai mare decât cel în Bulgaria, care are cel mai mic cost mediu al forței de muncă, de la 2 euro pe oră. Următoarea regiune cu cea mai mare medie a costurilor forței de muncă este regiunea Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest din Belgia, cu 44 de euro pe oră. Pe capătul celălalt al liniei costul mediu a forței de muncă este de 6 euro pe oră sau mai puțin. Acesta este specifică unor regiuni din următoarele țări: Ungaria, Polonia, Lituania, România, Bulgaria.

În România costurile medii a forței de muncă este de 3,75 de euro, iar în țările EU-27 21,79.

Tabelul de mai jos conține media costului forței de muncă calculat pe persoană pe oră în regiunile NUTS1 din anul 2008.

Regiune Valoare (euro)
RO2 3,0
Macroregiunea doi 3,0
Macroregiunea trei 5,0
Macroregiunea patru 4,0

Ore efectiv lucrate

În 2008, toate regiunile din Regatul Unit, Malta, țările non-EU-27, Norvegia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Turcia au înregistrat un număr mediu de ore efectiv lucrate pe salariat (în echivalente de normă întreagă) pe an de peste 1875 de ore.

Atunci când se fac comparații, trebuie luate în considerare măsurile legislative specifice naționale și obiceiurile cu privire la timpul lucru, care poate varia în funcție de sectorul economic. Media timpului lucrat este afectată și ea de situația economică dominantă.

În România valoarea medie a orelor efectiv lucrate este 1851,75, iar în țările EU-27 este 1764.

Tabelul de maj jos prezintă numărul mediu a orelor efectiv lucrate calculat pe angajat în regiunile NUTS1 din anul 2008.

Regiune Valoare
Macroregiunea unu 1858
Macroregiunea doi 1861
Macroregiunea trei 1849
Macroregiunea patru 1839

Surse de informații

Sursa de informații cu privire la costurile forței de muncă regionale este Ancheta costului forței de muncă făcută de UE. Acest sondaj se realizează la fiecare patru ani, în statele membre UE. Populația sondajului cuprinde toate întreprinderile cu 10 sau mai mulți angajați.

Scopul sondajului este de a măsura nivelul și structura costurilor forței de muncă. Se colectează informații cu privire la componente ale costurilor forței de muncă. Pe lângă salarii aceste includ  toate contribuțiile sociale plătite de către angajator, costurile de formare profesională, taxele și subvențiile legate de angajați. În același timp, se pun întrebări cu privire la numărul de salariați, numărul de salariați care lucrează full-time sau part-time, precum și numărul de ore lucrate și plătite.

Costurile forței de muncă sunt cheltuielile totale suportate de angajatori în scopul angajării personalului. Pe lângă costul forței de muncă medie pe oră, Eurostat publică medii lunare și anuale.

Grupul PONT consideră esențială cunoașterea datelor statistice publicate în Anuarul Statistic Regional 2011 (Eurostat Regional Yearbook 2011) în procesul de dezvoltare a sectoarelor de activitate și regiunilor României. De aceea echipa noastră a realizat câte un rezumat în limba română a capitolelor acestui anuar statistic. Începând din această săptămână aceste rezumate pe capitole sunt publicate pe platforma GRANTURI.RO în fiecare zi de miercuri, timp de 17 săptămâni.

Eurostat regional yearbook 2011©